Nieuw Bestuur Dutch Davos Podcast
#010 Zorg met Chris Oomen - DSW en Roland Kip - IZZ

#010 Zorg met Chris Oomen - DSW en Roland Kip - IZZ

July 9, 2019

In deze aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos op New Business Radio stond circulair bestuur in de zorg centraal. Glenn van der Burg en Mildred Hofkes ontvingen in de studio oud-topman van DSW Chris Oomen en Roland Kip, directeur van IZZ.

Het thema van deze uitzending is 'Zorg en Circulaire Besturen, de oplossing voor betaalbare zorg ligt in de bestuurskamers'. Te gast waren Chris Oomen, oud-topman van zorgverzekeraar DSW, en Roland Kip, directeur van IZZ; het ledencollectief van mensen in de zorg.

De columnist van deze aflevering van Nieuw Bestuur - Dutch Davos was Andre Heuvelman, trompetist, performer, inspirator, creatief adviseur en innovator. Daarnaast is hij ook keynote speaker.

Ook was er weer een speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie een brandende vraag aan deze twee zorgtoppers mocht stellen.

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

Deze aflevering van NieuwBestuur Dutch Davos werd mede mogelijk gemaakt door CIRCL Zuidas.

#009 Commissarissen met Inge Brakman en Hélène Vletter-van Dort

#009 Commissarissen met Inge Brakman en Hélène Vletter-van Dort

April 15, 2019

In de nieuwste uitzending van NieuwBestuur Dutch Davos op New Business Radio stonden de toezichthouders centraal. Glenn van der Burg en Mildred Hofkes ontvingen in de studio Inge Brakman en Hélène Vletter - van Dort!

In de negende aflevering stonden de toezichthouders centraal. Te gast waren Inge Brakman, Commissaris bij Funda, Shell Nederland en DSM Nederland, Voorzitter Monitoring Commissie Banken, Bestuurslid Persvrijheidsfonds en Voorzitter RvT bij het Rode Kruis; en Helene Vletter - van Dort, Hoogleraar Financial Law & Governance, Commissaris bij Intertrust en Commissaris bij NN Group.

De columnist van deze aflevering van Nieuw Bestuur - Dutch Davos was Talitha Muusse, Generatie Expert, spreker, dagvoorzitter en oprichter van Blikverruimers, het eerste opleidingsprogramma in Nederland voor Young Professionals die toezichthouder of commissaris willen worden.

Ook was er weer een speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie met een brandende vraag aan deze twee toezichthouders.

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

Deze aflevering van NieuwBestuur Dutch Davos werd mede mogelijk gemaakt door CIRCL.

#008 Banken met Kirsten Konst - Rabobank en Maurice Oostendorp - Volksbank

#008 Banken met Kirsten Konst - Rabobank en Maurice Oostendorp - Volksbank

March 5, 2019

Met hun cruciale positie in het monetaire systeem hebben banken kunnen banken een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Te gast zijn Kirsten Konst, lid van de groepsdirectie van Rabobank Nederland verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijven en Maurice Oostendorp CEO van de Volksbank. De columnist van deze aflevering van Nieuw Bestuur - Dutch Davos is Ruben van Zwieten, Predikant-ondernemer en oprichter van De Nieuwe Poort. 

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur. Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie. In deze aflevering staan De Banken centraal.  Een speciale vertegenwoordiger van de jonge generatie. Isabelle Verhaegen, student PPLE zal in dit programma haar brandende vraag aan deze twee leiders uit de bancaire sector stellen. Deze aflevering van Nieuw Bestuur - Dutch Davos wordt mede-mogelijk gemaakt door PWC.

#007 Toon aan de top - met Jan Peter Balkenende

#007 Toon aan de top - met Jan Peter Balkenende

December 19, 2018

Luister naar de resultaten van het onderzoek “Toon aan de top” met een reflectie van Jan Peter Balkenende. Globalisering, technologie, klimaatverandering en sociale ongelijkheid vragen om verandering en leiderschap in het bedrijfsleven, publieke organisaties en het openbaar bestuur. Voor de derde keer in 10 jaar is onderzoek uitgevoerd naar de 'Toon aan de top’ onder een steekproef van 80 topbestuurders. In dit 3e Nationaal Reputatieonderzoek worden bestuurder gevraagd Welk leiderschap zij als noodzakelijk zien en wat zij zien in de dagelijkse realiteit? Hoe meten zij zichzelf af tegen de meetlat van de circulaire bestuurder? En wat doen zij er aan om hun leiderschap aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid? Glenn van der Burg gaat in gesprek met de initiatiefnemer van het Nationaal Reputatieonderzoek Mildred Hofkes van Bureau Hofkes Reputatiemanagement en Jan Peter Balkenende, hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation, extern senior adviseur voor EY en natuurlijk onze voormalige Minister-President.

#006 Financiële Markten met prof. Arnoud Boot en Yvonne Bakkum - FMO

#006 Financiële Markten met prof. Arnoud Boot en Yvonne Bakkum - FMO

November 27, 2018

In hoeverre staat de tucht van de financiële markten op gespannen voet met de transitie naar duurzaamheid? Glenn van der Burg en Mildred Hofkes spraken met hoogleraar financiële markten Arnoud Boot, Yvonne Bakkum van FMO en columnist Mark van Baal van Follow This!

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

In de vijfde aflevering staat de energiesector centraal. Te gast zijn Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, Yvonne Bakkum van FMO en columnist Mark van Baal van Follow This.

Deze aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos werd mede-mogelijk gemaakt door PWC.

#005 Energie met Jeroen de Haas, voormalig CEO Eneco en Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam

#005 Energie met Jeroen de Haas, voormalig CEO Eneco en Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam

October 23, 2018

De energiesector is enorm in beweging door het klimaat akkoord en de energietransitie naar duurzame opwekking. In de vierde aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos spraken Glenn van der Burg en Mildred Hofkes erover met Jeroen de Haas en Koen Overtoom.

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

In de vierde aflevering stond de energiesector centraal. Te gast waren Jeroen de Haas, voormalig CEO van Eneco en Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam.

Deze aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos werd mede-mogelijk gemaakt door Stichting De Boomgaard.

#004 SPECIAL Klimaat met Ed Nijpels - Klimaatberaad en Sandor Gaastra - ministerie Economische Zaken en Klimaat

#004 SPECIAL Klimaat met Ed Nijpels - Klimaatberaad en Sandor Gaastra - ministerie Economische Zaken en Klimaat

September 30, 2018

In de reeks NieuwBestuur Dutch Davos zijn wij samen met bestuurders op zoek naar de beweging van lineair naar circulair besturen. Want bij een circulaire economie horen ook nieuwe vormen van besturen. Op welke manier dragen bestuurders concreet bij  aan deze beweging en wat kunnen we daarvan leren?

Je luistert naar EEN SPECIAL EDITION , rondom een zeer actueel  thema: de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Bij dit proces zijn een dikke 100 partijen betrokken. In de vorm van Klimaattafels hebben zij de afgelopen tijd met elkaar plannen gemaakt om in opdracht van het Kabinet tot 49% CO2 reductie te komen in 2030. Is dit een voorbeeld uit de praktijk van het Nederlandse circulair besturen?

Mildred Hofkes onderzoekt deze vraag samen met twee sleutelfiguren van het Klimaatakkoord, Ed Nijpels, voorzitter overkoepelend Kilmaatberaad en Sandor Gaastra, Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze aflevering is gemaakt in Terschelling tijdens Springtij, een 3 daags Duurzaamheids forum met 800  beslissers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschappers, NGO’s en ambitieuze jongeren.

Het gesprek vond plaats in de Ecolution, het duurzame zeilschip van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels.

#003 Zorg met Diana Monissen - Prinses Maxima Centrum en Carl Verheijen - Noaber Foundation

#003 Zorg met Diana Monissen - Prinses Maxima Centrum en Carl Verheijen - Noaber Foundation

September 30, 2018

Binnen het bedrijfsleven is circulariteit een belangrijk thema, maar hoe ziet men dat binnen de zorg? In de derde aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos spraken Glenn van der Burg en Mildred Hofkes met Diana Monissen van het Prinses Máxima Centrum en Carl Verheijen, oud topschaatser en inmiddels prominent zorgbestuurder!

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien, van lineaire groei is eindig. Simpelweg, omdat we maar 1 planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen er uit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop maken wij een reeks radioprogramma's, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

In de derde aflevering stond de zorg centraal. Te gast waren Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum en Carl Verheijen, bij velen bekend als oud-topschaatser, wereldkampioen op de 5 km en in 2005 verbrak hij het wereldrecord op de 10 km. De columnist in deze aflevering was niemand minder dan cabaretier Vincent Bijlo!

Deze aflevering van NieuwBestuur - Dutch Davos werd mede-mogelijk gemaakt door FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank.

#002 Onderwijs met Jet de Ranitz - InHolland en Helma van der Hoorn - Saks basisscholengemeenschap

#002 Onderwijs met Jet de Ranitz - InHolland en Helma van der Hoorn - Saks basisscholengemeenschap

September 30, 2018

Ook binnen het onderwijs is circulariteit een thema, maar hoe ziet men dat binnen de beroepsgroep? In de tweede aflevering van NieuwBestuur Dutch Davos spraken Glenn van der Burg en Mildred Hofkes met Jet de Ranitz van Hogeschool Inholland en Helma van der Hoorn van SaKS!

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien en van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij de circulaire economie, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen eruit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop daarnaartoe wordt er een reeks radioprogramma's gemaakt, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

In deze tweede aflevering stond het onderwijs centraal. Te gast zijn Jet de Ranitz, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland en Helma van der Hoorn, bestuursvoorzitter SaKS basisscholengemeenschap Alkmaar.

Deze aflevering van NieuwBestuur Dutch Davos werd mede-mogelijk gemaakt door FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank.

Presentatie: Glenn van der Burg

#001 Business met Volkert Engelsman - Eosta en Tom van Aken - Avantium

#001 Business met Volkert Engelsman - Eosta en Tom van Aken - Avantium

September 30, 2018

De start van een nieuw programma op New Business Radio: NieuwBestuur Dutch Davos! Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen eruit zien? Glenn van der Burg ontving samen met co-host en initiatiefnemer Mildred Hofkes verschillende gasten!

De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien en van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij de circulaire economie, hoort een circulair bestuur.

Hoe gaat de blauwdruk van het circulaire besturen eruit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de game-changers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert NieuwBestuur de conferentie Dutch Davos. In aanloop daarnaartoe wordt er een reeks radioprogramma's gemaakt, waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan, zoals zorg, onderwijs en energie.

In deze eerste aflevering stond het bedrijfsleven centraal. Te gast waren Volkert Engelsman, oprichter en CEO van Eosta, het grootste import- en distributiebedrijf in biologische groenten en fruit in Europa en Tom van Aken, CEO van chemisch technologiebedrijf Avantium, die biologische ethyleenglycol produceert voor bio-plastics.

Deze aflevering van Nieuw Bestuur - Dutch Davos werd mede-mogelijk gemaakt door FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank.